Om oss

Vi har lang erfaring innen skiferdrift og bearbeiding av skifer.
15. juni 2012 inngikk vi en 20 års leieavtale med Statskog SF på driftsrettighetene i Hellberget, og 17. desember samme år kjøpte vi produksjonslokaler og lagertomt i Høyveg på Dovre.

Med lang erfaring i markedet, produkter av høy kvalitet og gode priser, er du trygg på at vi er en meget seriøs og konkurransedyktig leverandør av skifer og naturstein.

VÅRE ANSATTE

Vårt steinbrudd

Ligger i Dovre kommune i Oppland fylke.

Uttak av Dovreskiferen foregår i Hellbergbruddet som ligger på 1350 moh og 25 km øst for Dovre sentrum, bruddet grenser tett inntil Rondane nasjonalpark.

All skiferblokk og tørrmur produkter blir fraktet ned til egne produksjonslokaler for videre bearbeiding i Høyveg rett sør for Dovre stasjon

 

Vårt lager, produksjonslokaler og kontor

I produksjonslokalene blir blokk spaltet opp til bruddheller av alle kjente dimensjoner, mindre murstein går gjennom en klippelinje der steinen tilpasses, sorteres og vaskes før den pakkes . Andre emner blir bearbeidet og pakket som naturtrinn, benker, bord og monumenter.

Ansatte

 
Bjørnar Tho (970 83 543)

Bjørnar Tho (970 83 543)

Daglig leder / salg

 
Harald Tveberg (913 83 562)

Harald Tveberg (913 83 562)

Styreleder

 
Bjørner Vorkinn

Bjørner Vorkinn

Produksjon

Helge Inge Holen (915 40 677)

Helge Inge Holen (915 40 677)

Drift / medeier

 
Jørgen Vorkinn

Jørgen Vorkinn

Produksjon

Rune Grønn

Rune Grønn

Produksjon

Kjell Ivar Holen (917 82 729)

Kjell Ivar Holen (917 82 729)

Drift / medeier

 
Jan Sætermo

Jan Sætermo

Produksjon

Stein Erik Garmo

Stein Erik Garmo

Produksjon

Bjørnar Tho (970 83 543)

Bjørnar Tho (970 83 543)

Daglig leder / salg

 
Helge Inge Holen (915 40 677)

Helge Inge Holen (915 40 677)

Drift / medeier

 
Kjell Ivar Holen (917 82 729)

Kjell Ivar Holen (917 82 729)

Drift / medeier

 
Harald Tveberg (913 83 562)

Harald Tveberg (913 83 562)

Styreleder

 
Bjørner Vorkinn

Bjørner Vorkinn

Produksjon

Jørgen Vorkinn

Jørgen Vorkinn

Produksjon

Rune Grønn

Rune Grønn

Produksjon

Jan Sætermo

Jan Sætermo

Produksjon

Stein Erik Garmo

Stein Erik Garmo

Produksjon